Quiz Story: Software

Snažte se podle zobrazených log uhodnout o jaký počítačový program se jedná.

Logické hry
Otoč obrazovku
toplist