Ice Cream Way

Pokládejte na hrací plochu stejné objekty a vytvářejte z nich minimálně tříčlenné skupiny.

Logické hry
Otoč obrazovku
toplist