Mahjong Pyramids

Odstraňte v každém kole z prostředí pyramid všechny herní kameny.

Logické hry
Otoč obrazovku
toplist